Vinnytsya Masters 2018

Vinnytsya, Ukraine 2018-06-20/2018-06-24
Classic, Round robin, 1h 20' + 1' move
Andriy Shcherbatyuk

2018-06-24 16:33

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDVinnytsya Masters 2018


2018-06-20
2018-06-24
Vinnytsya, Ukraine
1h 20' + 1' move
Andriy Shcherbatyuk
7
7


2018-06-2014:30
Round 12018-06-2016:00
Round 22018-06-2110:30
Round 32018-06-2116:00
Round 42018-06-2210:30
Round 52018-06-2310:30
Round 62018-06-2316:00
Round 72018-06-2410:00
2018-06-2415:00


8
1
6
1
2151


GMIGMIFMIMIFMFMFF1

1

DraughtsArbiter Pro (v.4.52) (C) A.Curyło/FMJD

http://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP