Vserossijskie sorevnovaniya "Volzhskie zori - 2019" (yunoshi 09-10, 11+ g.r.)

Samara 2019-08-22/2019-08-30
Rapid, Manual, T30 + 30'' move
Oleg Dashkov

2019-08-29 18:12

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDVserossijskie sorevnovaniya "Volzhskie zori - 2019" (yunoshi 09-10, 11+ g.r.)


2019-08-22
2019-08-30
Samara
T30 + 30'' move
Oleg Dashkov
8
8
64 RUSSIAN


22
1
0
0
2005


GMIGMIFMIMIFMFMFF

DraughtsArbiter Pro (v.5.20) (C) A.Curyło/FMJD

http://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP