АНАГААХ УХААНЫ "ЭНЭРЭЛ" ДЭЭД СУРГУУЛИЙН 20 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ ТЭМЦЭЭН

ULAANBAATAR 2019-10-25/2019-10-27
Classic, Manual, 1h 20' + 1' move
Altankhuyag Tsend-Ayush

2019-10-28 00:59

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDАНАГААХ УХААНЫ "ЭНЭРЭЛ" ДЭЭД СУРГУУЛИЙН 20 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ ТЭМЦЭЭН


2019-10-25
2019-10-27
ULAANBAATAR
1h 20' + 1' move
Altankhuyag Tsend-Ayush
9
9
100


68
1
16
13
476


GMIGMIFMIMIFMFMFFCMFCMFF

1
2
1


4
1

DraughtsArbiter Pro (v.5.32) (C) A.Curyło/FMJD

http://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP