Өсвөрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 8-10 нас Хөвгүүд

Ulaanbaatar, Mongolia 2022-04-03/2022-04-05
Classic, 100, Standard FMJD Swiss, 1h ' + 10' move
Sukhbat Tsogtbaatar

2022-04-05 12:46

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDӨсвөрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 8-10 нас Хөвгүүд


2022-04-03
2022-04-05
Ulaanbaatar, Mongolia
1h ' + 10' move
Sukhbat Tsogtbaatar
8
8
100


102
1
0
0
0


GMIGMIFMIMIFMFMFFCMFCMFF

DraughtsArbiter Pro (v.5.43) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP