МОНОС ГРУППИЙН "БИД НЭГ ХҮСЭЛТЭЙ" ДААМНЫ ТЭМЦЭЭН /ЭРЭГТЭЙ/

Ulaanbaatar, Mongolia 2023-04-14/2023-04-14
Rapid, 100, Standard FMJD Swiss, T15 + 3'' move
Sukhbat Tsogtbaatar

2023-04-15 14:16

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDМОНОС ГРУППИЙН "БИД НЭГ ХҮСЭЛТЭЙ" ДААМНЫ ТЭМЦЭЭН /ЭРЭГТЭЙ/


2023-04-14
2023-04-14
Ulaanbaatar, Mongolia
T15 + 3'' move
Sukhbat Tsogtbaatar
7
7
100


Round 12023-04-1510:00
Round 22023-04-1510:35
Round 32023-04-1511:10
Round 42023-04-1511:45
Round 52023-04-1513:00
Round 62023-04-1513:35
Round 72023-04-1514:10


19
1
0
0
0


GMIGMIFMIMIFMFMFFCMFCMFF

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP