Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн сорилт тэмцээн 9-10нас хөвгүүд

Ulaanbaatar, Mongolia 2023-08-11/2023-08-11
Classic, 100, Round robin, 1h 20' + 1' move
Sukhbat Tsogtbaatar

2023-08-13 20:12

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDДэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн сорилт тэмцээн 9-10нас хөвгүүд


2023-08-11
2023-08-11
Ulaanbaatar, Mongolia
1h 20' + 1' move
Sukhbat Tsogtbaatar
5
5
100


6
1
0
0
0


GMIGMIFMIMIFMFMFFCMFCMFF


1

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP