Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын ЕБС-ын үе үеийн төгсөгчдийн тэмцээн (Эр)

2024-05-18/2024-05-18
Rapid, 100, Standard FMJD Swiss, T15 + 3'' move
Bayar Misheel

2024-05-18 10:44

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDӨвөрхангай аймгийн Хужирт сумын ЕБС-ын үе үеийн төгсөгчдийн тэмцээн (Эр)


2024-05-18
2024-05-18
T15 + 3'' move
Bayar Misheel
0
9
100


19
1
0
0
0


GMIGMIFMIMIFMFMFFCMFCMFF

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP